O klube

Slovo na úvod

Cyklistika, tak ako mnohé iné športy, má široký a všestranný vplyv na formovanie osobnosti mladého človeka. Prostredníctvom bicykla sa môže mladý človek vyšantiť na voľnom priestranstve, môže si zmerať svoje schopnosti a zručnosť, obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť a silu s rovesníkmi. Ak si svoj bicykel ošetruje, čistí, premazáva, montuje rôzne jeho súčiastky, manipuluje s ním, osvojuje si súčasne mnohé prvky polytechnickej výchovy. Podmienkou jazdy v meste je ovládanie dopravných predpisov, pohotová reakcia na rôzne dopravné situácie, rešpektovanie svetelných signálov na križovatkách. Pomocou bicykla si teda mladý človek osvojí mnohé pre život potrebné vedomosti a návyky.

Bicyklovanie má pozitívny vplyv aj na rozvoj morfologických vlastností človeka. Hlavne na rozvoj a funkciu horných dýchacích ciest, zvýšenie vitálnej kapacity pľúc, srdca, pohybové ústrojenstvo, otužilosť, odolnosť proti únave, húževnatosť a pod. Dominantnou vlastnosťou cestnej cyklistiky, ako všetkých vytrvalostných disciplín, sú nepochybne morálno - vôľové vlastnosti, ktoré sú mimoriadne dôležité z pohľadu športového rastu. Slabo vyvinutá vôľa vopred vylučuje dobrý športový výkon. Pohybová aktivita mladých ľudí má svojím zameraním výchovno-vzdelávací cieľ a snaží sa účinne ovplyvňovať ich spôsob života. Je preto nevyhnutné zaraďovať pohybovú aktivitu do denného režimu tak, aby sa stala súčasťou životného štýlu.

Vďaka týmto vlastnostiam je potom cyklista schopný často bez problémov znášať stresové situácie, ku ktorým dochádza v škole, rodine, zamestnaní a inde.

Pre tento široký a všestranný vplyv na formovanie osobnosti športovca sa stala cyklistika pútavou, príťažlivou pre mladých ľudí, ktorí radi vyhľadávajú prostredie, kolektív a atmosféru, kde môžu preukázať svoje nadanie a schopnosti.

František Sitora

 

História

Cyklistický oddiel v našom meste vznikol v roku 1965 a v roku 2010 oslavoval teda svoje 45.výročie. Jej zakladateľom bol pedagogický pracovník, učiteľ telesnej výchovy, sám aktívny, úspešný pretekár pán Ladislav Macko. Počas jeho pôsobenia sa žiarsky cyklistický oddiel prepracoval medzi popredné kluby v republike. Vyrástlo tu mnoho kvalitných cyklistov, ktorí neskôr úspešne pôsobili v reprezentačných tímoch.

V 60.rokoch bol najvýraznejšou osobnosťou žiarskej cyklistiky a dodnes ňou aj je Pavol Čambal, ktorý si v drese TJ ZSNP vybojoval miesto v reprezentačnom drese družstve juniorov ČSSR a v roku 1969 sa stal v kategórii mužov Majstrom Slovenska. Jeden z najlepších vrchárov v ČSSR, čo neskôr potvrdil víťazstvom na pretekoch Okolo Slovenska. Základom oddielu v tej dobre bolo silné družstvo mužov, ktoré tvorili vynikajúci cyklisti, Ján Tichánek, Zoltán Rimóci, Ladislav Bitner, Vojtech Ruckchlos, Milan Uram a Imrich Gašparík. Medzi staršími dorastnencami patrili k absolútnej špičke Slovenska pretekári Ján Čiutti, Daniel Švolík, František Zaťko, Jozef Hrebíčk, Pavol Laca, všetci boli členmi národného tímu juniorov Slovenska. V kategórii mladšieho dorastu vynikal František Mojto. V kategórii žiakov sa presadzovali Miroslav Pilát a František Sitora, ktorí na majstrovstvách Československa obsadili štvrté a šieste miesto. Veľký talent žiak Milan Puliš bol držiteľom titulu Majstra Slovenska v cestnom preteku jednotlivcov. Výborné výsledky cyklistov TJ ZSNP zaradili tento oddiel medzi popredné cyklistické kluby Slovenska a ocenením práce cyklistov bolo zaradenie cyklistického oddielu medzi prioritné športy TJ ZSNP.

Sedemdesiate roky boli v znamení rozšírenia a skvalitnenia práce s mládežou. V tomto období sa to v Žiari nad Hronom doslova hemžilo reprezentantami. Medzi žiakmi dosahoval vynikajúce výsledky Vladimír Šimek, ktorý získal titul Majstra Slovenska a na Majstrovstvách ČSSR obsadil 2.miesto. Mladší dorastenci Miroslav Dolina a Ľubomír Bachratý svojimi vynikajúcimi výsledkami v celoštátnej dorasteneckej súťaži boli nominovaní do reprezentácie ČSSR. Inak tomu nebolo ani medzi staršími dorastencami, kde Štefan Beňo, František Sitora, Vladimír Lojka a Pavol Laco sa stali Majstrami ČSSR učňovského dorastu. V tomto období predstavovala mládežnícka cyklistka v Žiari nad Hronom absolútny vrchol slovenskej cyklistiky. Bolo to nespočetné množstvo titulov a víťazstiev. Dlhodobá, systematická, ale hlavne odborná práca trénera Macka priniesla svoje ovocie.

V osemdesiatich rokoch sa trénerského žezla ujala dvojica Jan Tichánek a František Sitora. Medzi najvýraznejšie pretekárske postavy patril, dnes už bohužiaľ zosnulý žiak, Igor Tesák. Vo svojej krátkej športovej kariére dokázal získať zlatú medailu na M-SSR na dráhe a k nej ešte pridať zlato z cyklokrosu a bronz z cestného preteku jednotlivcov. Zaslúžene sa stal najúspešnejším športovcom TJ ZSNP v kategórii žiactva.

Tak ako sa hovorí, jablko nepadá ďaleko od stromu, tak to platí aj pre Petra Tichánka. Syn bývalého úspešného cyklistu dokázal svojimi vynikajúcimi výsledkami v celoštátnej dorasteneckej súťaži vybojovať si miesto v juniorskej reprezentácii ČSSR, popri takých osobnostiach ako sú dodnes Ján Svorada, Pavel Padrnos alebo František Trkal. Dorastenci Peter Tichánek, Juraj Bobáľ a Róbert Merčák svojimi výkonmi zaujali trénerov strediska vrcholového športu mládeže, kde mohli za kvalitných podmienok ďalej rozvíjať svoj talent. Jedným z tých, ktorý šíril dobré meno žiarskej cyklistiky bola aj Milan Veselý, ktorý bol držiteľom najvyššej výkonnostnej triedy dorastu v Československu.

Systém riadenia a financovania telovýchovy od základného článku, čím bola telovýchovná jednota, cez tréningové stredisko mládeže /TSM/ ďalej strediská vrcholového športu mládeže /SVŠM/ až po štátnu reprezentáciu dostal cyklistický oddiel TJ ZSNP do ťažkej situácie. Prevažná väčšina mladých cyklistov TJ ZSNP bola evidovaná v strediskách TSM alebo SVŠM, ktoré dostávali za prácu iných od štátu finančnú podporu, čo nakoniec vyústilo v skutočnosť, že TJ neboli schopné ani po stránke finančnej ani výkonnostnej konkurovať strediskám TSM a SVŠM. Týmto pádom dochádzalo aj v žiarskej cyklistike k tomu, že najtalentovanejší cyklisti boli nútení, ak chceli výkonnostne rásť, odísť za lepšími podmienkami.

Východiskom z tejto situácie bolo venovať sa prioritne takej cyklistickej disciplíne, v ktorej bolo možné sa presadiť. Na ceste to už nebolo možné, tak ostávali disciplíny cyklokrosdráha. Rozhodnutie cyklistického oddielu TJ ZSNP bolo správne, čo potvrdili neskoršie výsledky. Meno Stanislav Španko, ktorý sa stal v cyklokrose juniorským reprezentantom Československa  a spolu s Patrikom Šebestianom, Milanom Štastným a Richardom Hoghom predstavovali absolútnu cyklokrosovú špičku na Slovensku. Postarali sa, že TJ ZSNP figurovala v rebríčku Československého pohára juniorov v prvej desiatke najúspešnejších oddielov. Druhým nevyhnutným krokom bolo vytvorenie školského športového strediska. Dlhodobá, kvalitná práca s mládežou priniesla na jeseň roku 1987 ocenenie v podobe vytvorenia školského športového strediska pri IV.ZŠ v Žiari nad Hronom. Výborná spolupráca školy, rodičov a klubu priniesla svoje ovocie. V roku 1989 bolo žiarske cyklistické školské športové stredisko vyhodnotené ako najúspešnejšie na Slovensku. Starší žiak Tomáš Líška sa stal v roku 1990 Majstrom Slovenska na dráhe, ceste aj cyklokrose a na Majstrovstvách ČSFR v roku 1990 obsadil vynikajúce 3.miesto. Družstvo starších žiakov ŠŠS pri IV.ZŠ v Žiari nad Hronom sa právom mohlo pýšiť , tým, že z jej radov vyšli neskorší reprezentanti Slovenska ako Roman Hudec a určite jeden z najväčších talentov žiarskej cyklistiky Tomáš Líška, ktorý do nedávna pôsobil v profesionálnej cyklistike a reprezentoval SR na mnohých svetových podujatiach. Mládežnícka cyklistika v ZH právom patrila do výkladnej skrine slovenskej cyklistiky. Popri pretekároch sa vytvorilo v klube aj silné funkcionárske zázemie. Cyklistický klub sa podieľal na takých významných podujatiach akými sú Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska, kde Žiar nad Hronom bol niekoľkokrát etapovým centrom. 

História CK po roku 2005:

logo-ff_systems_blanko-1.jpg
logo-bbsk_s-financnou-podporou.png
logo.png
cykloziar-logo_small.jpg
ts-logo.gif
fff-s.r.o.-logo.png
p_SLOVALCO.gif
p_SK_profi_bike.jpg
logo_impa.png
hermes.png
image001.png
husqvarna_logo_logotype_symbol_small.png
images-pe.jpg
p_CK_Ziar.gif
nemak-new-logo_small.png
partner_zh.gif